Wie zijn wij

Wie zijn wij

Culturele band
Suara Indo is een culturele vereniging voor Indische Nederlanders en belangstellenden, bij notariële akte opgericht op 28 september 1990. De vereniging is gevestigd in Tilburg en heeft als doel het levendig houden, het uit- en overdragen van de Indische cultuur in de Nederlandse samenleving. Daarnaast is er ook aandacht voor de culturele banden tussen Nederland en Indonesië.

Om dit doel te bereiken worden activiteiten georganiseerd van vormende, educatieve, sociaal/cul- turele en recreatieve aard, zoals voorlichtingsbijeenkomsten, exposities en andere kunstuitingen, en activiteiten rondom de Indonesische taal en eetcultuur.

Indische afkomst
Verder wil de vereniging de belangen behartigen van de leden ter bevordering van zijn/haar welbevinden in de samenleving, zowel op materieel als niet-materieel gebied, ongeacht de leeftijd. Suara Indo is dan wel gevestigd in Tilburg, haar leden zijn over heel Nederland te vinden. Uiteraard zijn de meeste leden van Indische afkomst, echter ook Nederlanders voelen zich bij de vereniging meer dan thuis.